شبکه ایمن

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

هوش مصنوعی در حال حاضر بخشی از زندگی بسیاری از مردم شده است. برخی از علاقه‌مندان به هوش مصنوعی از آن برای بازسازی مجدد تصاویر محبوب و ایجاد نسخه‌های جایگزین استفاده می‌کنند.

ادمین صفحه اینستاگرامی AI Dreams در این دسته قرار می‌گیرد. او به‌تازگی مجموعه‌ای از میم‌های معروفی که با هوش مصنوعی و به سبک قرن نوزدهمی بازسازی شده‌اند را در صفحه‌اش به اشتراک گذاشته است.

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

میم‌های اینترنتی اگر قرن نوزدهمی بودند!/ عکس

امیدواریم از تماشای این تصاویر لذت برده باشید. نظر شما در مورد میم‌های قرن نوزدهمی چیست؟ آیا تصاویر هوش مصنوعی موفق شدند توجهتان را جلب کنند؟

227227

دیدگاهتان را بنویسید