شبکه ایمن

ماه: دی 1400

وبلاگ

جرم و امنيت در سايبر

جرم و امنیت در سایبر فضای سایبر به لحاظ ماهیت وجودی، بسیار متفاوت از فضای مادی شناخته و تعرفه شده در ذهن ماست. ماهیت فضای سایبر ماهیتی فرافیزیکی و غیرملموس است و به طور کلی متفاوت با ماهیت فضای سنتی .در واقع پدیدآورندگان شبکه، مخصوصاً آن را با چنین ماهیتی پدید آورده‌اند که هرگز مبتنی بر پارامترهای فضای سنتی نباشد و در نتیجه در قید و بندهای موجود درگیر نشود اما همین تفاوت‌های بنیادین وقتی به عرصه حقوق طرفین درگیر در پرونده‌های مرتبط با فناوری اطلاعات وارد می‌شوند دچار چالش‌های عمیقی می‌گردند.
در این مقال قصد بر آن است به معرفی مختصر فضای سایبر و شبکه‌های رایانه‌ای پرداخته و بحث امنیت و جرم در این مقوله را پیش بکشیم. در حالی‌که بزرگترین گروه‌های ترویستی و جاسوسی با استفاده از همین منافذ به راحتی قادر خواهند بود به اسرار شرکت‌ها و حتی دولت ها دست‌ پیدا کرده و از آن استفاده سو ببرند می‌توان با صرف هزینه‌ای این امکان را از آنان گرفت و امنیت را به فضاهای اینترنتی و سایبری خود بازگرداند.

جرم برای برخی از انسان‌ها جذاب است و این جذابیت در برخی فضاها و شرایط بیشتر می‌شود. یکی از این فضاها ک..…اطلاعات بیشترجرم و امنيت در سايبر