شبکه ایمن

تکنیک پیوسته انجام داد که رایج ترین روش مورد جراحی بینی

آنها را می توان با استفاده از تکنیک پیوسته انجام داد که رایج ترین روش مورد استفاده است. عمل بینی  در این نوع استئوتومی، برش ها به صورت پیوسته و از طریق دیواره کناری بینی ایجاد می شوند. استئوتومی را می‌توان به روش سوراخ‌دار نیز انجام داد، که نوعی شکستگی متوالی با تمبر پستی با استفاده از استئوتوم باریک (2 تا 3 میلی‌متر) است. استئوتومی را می توان با سوراخ های پوستی نیز انجام داد که با استئوتوم باریک نیز انجام می شود. نوع استئوتومی تا زمانی که برشی در استخوان وجود داشته باشد که امکان حرکت استخوان کافی را برای انتقال هرم استخوانی به خط وسط ایجاد کند، ناچیز است. استئوتومی های جانبی به طور ایده آل به روش بالا-کم-بالا انجام می شود. قسمت اولیه استئوتومی از دیافراگم پیریفرم (نقطه بالا) شروع می شود و به سمت چشم همان طرف حرکت می کند.

استئوتومی داخلی علاوه بر استئوتومی های جانبی (گاهی اوقات میانی) انجام می شود تا امکان افزایش  جراحی بینی تحرک قبل از دستکاری استخوان ها فراهم شود. معمولاً ترکیبی از استئوتومی برای بازگرداندن استخوان ها به خط وسط کافی است. با این حال، استئوتومی جانبی به تنهایی ممکن است کافی باشد. استئوتومی داخلی با ساخت استئوتومی هایی انجام می شود که دقیقاً از طرف سپتوم در قسمت زیرین استخوان بینی شروع می شود. هدف این استئوتومی ها به صورت جانبی برای جلوگیری از تغییر شکل راکر است.

دیدگاهتان را بنویسید