net-secure : کنش‌های کرونایی ؛ جامعه ایزوله!

در net-secure دلفین آبی مطلب کنش‌های کرونایی ؛ جامعه ایزوله! مشاهده می کنید

در مورد پاندمی کرونا همه گروه‌ها احساس خطر می‌کنند، لذا در مخاطرات اجتماعی نیاز است تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در جهت مطالعه بر روی دانش و ارتباطات مربوط به مخاطرات، عمدتاً با هدف مدیریت تضاد عقاید در رابطه با بزرگنمایی خطرات ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت net-secure