net-secure : شورای امنیت ملی افغانستان اخبار تبادل زندانی با طالبان را رد کرد

در net-secure دلفین آبی مطلب شورای امنیت ملی افغانستان اخبار تبادل زندانی با طالبان را رد کرد مشاهده می کنید
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که خبرهای امروز درباره تبادل زندانیان طالبان و دولت این کشور نادرست است.
ممنون بابت بازدید از سایت net-secure